Časový graf průjezdu

Následující graf ukazuje časový průjezd jednotlivých posádek z obou termínů a testerů vybranými stanovišti. Ačkoliv rychlost, kterou posádka projela trasu, nebyla pro výsledné pořadí rozhodující, přesto graf ukazuje některé zajímavé skutečnosti.

V grafu jsou opět sloučeny údaje posádek z 22.9.2017 (A1 — A8), posádek z 29.9.2017 (B1 — B8) a testerů (T1, T2).

Rychlost jízdy (chůze)

Čím je čára v grafu níže, tím rychleji příslušná posádka trasu projela (prošla). Kačeři z termínu 29.9.2017 (posádky B1 — B8) projeli trasu obecně rychleji než posádky z termínu 22.9.2017 (A1 — A8). Posádka B4 téměř celou dobu jela na prvním místě, avšak při přejezdu z Máslovic do Bohnic ji předjela posádka B1.

Je dobré si uvědomit, že v úsecích PŘÍJEZD DO LYSOLAJÍ až ODJEZD Z LYSOLAJÍ a PŘÍJEZD DO BOHNIC až CÍL se jednalo o pěší chůzi, takže tam bude čára samozřejmě strmější.

Problémy s itineráři

Z grafu je také vidět, že největší problém měla posádka A8 s itinerářem pro přesun od Pacoldovy vápenky do Jenče (nejstrmější část grafu). Zde se také časově propadla z čela startovního pole až na jeho chvost.

Asi nejnáročnějším itinerářem obecně byl ten pro přesun z Lysolají do Libčic nad Vltavou — u něj má nejvíc posádek strmou část grafu (a navíc je ta „strmost“ u posádek podobná), ačkoliv i zde byly posádky, kterým nečinil větších problémů (A2, A3, B1, B4, B6, B7).

 

Štítky: