Itinerář

UPRAVENO 17.07.2016

Itinerář bývá častým úkolem, který posádky potká. Itinerář se používá ve skutečných závodech rallye. V našem případě se však jedná o jinou formu zápisu, proto vás tento článek s ní seznámí.

Cesta hráče je znázorněna pomocí speciálních grafických značek, které specifikují křižovatky a další významné body, které hráč cestou potká. Itinerář je rozdělen na jednotlivá pole. Každé pole má stejný formát.

1. Číslo políčka itineráře. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivá políčka číslována.

2. Tvar křižovatky anebo významný objekt, který byste měli potkat.

Pozor! Nejsou uváděny všechny křižovatky ani všechny objekty. Pouze takové, které jsou klíčové pro správné absolvování trasy.

3. Počet kilometrů od začátku itineráře. Kilometráž je určována pomocí denního počítadla tachometru, které většinou měří na 100 m, přičemž dochází k zaokrouhlování nejednoznačných hodnot na celé stovky. Upozornění: Protože ne každé počítadlo měří úplně stejně, mohou se údaje uvedené na itineráři lišit od údajů na vašem počítadle, počítám tak v rozmezí 100 – 200 m, víc by to nemělo být.

Pozor! Kilometráž není uváděna u každého políčka. Pokud je uvedena, vždy je míněna od začátku itineráře.

V některých případech může být kilometráž uvedena se znaménkem + před číselným údajem, např. + 1,5. V takovém případě se jedná o počet kilometrů od předchozího políčka itineráře.

4. Dodatečná informace k políčku itineráře. Vyskytuje se pouze v případě potřeby.

Křižovatky

Každá křižovatka je schematicky zakreslena pomocí čar: tučná čára znamená hlavní silnici, normální čára znamená vedlejší silnici, čárkovaná čára znamená nezpevněnou cestu. Pokud je křižovatka bez rozlišení hlavních a vedlejších cest, jsou použity čáry stejného charakteru.

Křižovatka se vždy čte tak, že do ní přijíždíte ve spodní části (viz 1) a odjíždíte ve směru šipky (viz 2). Na uvedeném obrázku tedy přijíždíte po hlavní silnici na křižovatku čtyř silnic a pokračujete rovně po hlavní.

Následuje několik příkladů:

1. Na křižovatku se přijíždí z vedlejší silnice a odbočuje se vpravo.
2. Na křižovatce se pokračuje vpravo po hlavní.
3. Za mostem je křižovatka, na kterou přijíždíte po vedlejší silnici a pokračujete vlevo.
4. Jedete stále po hlavní silnici, přičemž vpravo je jako orientační bod vodní plocha.

Objekty

Dále mohou být v itineráři znázorněny konkrétní význačné objekty, které budete míjet. Pro některé z nich se používají ustálené grafické značky:


Míjíte ceduli "Začátek obce".

 


Míjíte ceduli "Konec obce".

 


Přejíždíte přes železniční přejezd.

 

 


Vjíždíte do podjezdu nebo do tunelu.

 

 


Přejíždíte přes most nebo nadjezd.

 

 

 


Někdy se mohou vyskytnout symboly jiných objektů, ale vždy by mělo být z jejich vyobrazení jasné, o co se jedná.

Změny v instrukcích

V poslední době se v grafickém itineráři nepoužívají políčka pro tyto situace:

  • křižovatka hlavní s vedlejší silnicí, na kterou se přijíždí po hlavní silnici a pokračuje se dále po hlavní — ve výše uvedeném příkladu jsou to políčka č. 2 a 4,
  • začátek a konec obce,
  • nadjezdy, podjezdy (s výjimkou takových, které mají nějaký zvláštní význam),
  • železniční přejezdy.

Návod, jak číst nový typ itineráře, najdete v článku Jak nejlépe číst grafický itinerář se speciálními instrukcemi.

Štítky: