Výsledky

Vysvětlivky:

 • Za každou dokončenou etapu bylo přiděleno 10.000 bodů. To kvůli tomu, že prioritní byl počet dokončených etap a všechny ostatní body až druhořadé.
 • U nedokončené etapy se ignorovaly všechny body (kladné i záporné), které posádka v této etapě docílila (za průjezdní kontroly, za obálky, za úlohy). Které obálky a které úlohy patřily do které etapy, ukazuje shodné barevné záhlaví v tabulkách. Ignorované výsledky jsou pro lepší přehled v tabulkách označeny křížkem.
 • Obálky se dělily do tří kategorií:
  • „K“ – klíčové. Ty roztržené být měly, protože v nich byl další postup. Roztržená = 0 bodů. Neroztržená = –50 bodů.
  • „N“ – nápovědná. Ty roztržené být nemusely, protože pouze poskytovaly další nápovědu. Roztržená = 0 bodů. Neroztržená = 30 bodů.
  • „F“ – falešná nebo chybná. Ty roztržené být neměly, neboť se jednalo buď o obálky, ke kterým nevedl žádný odkaz, nebo o obálky se špatnou variantou odpovědi. Roztržená = –50 bodů. Neroztržená = 30 bodů.
 • Za každou správně určenou průjezdní kontrolu bylo přiděleno 30 bodů.
 • Za každý správně složený obrázek z tangramu bylo přiděleno 10 bodů.
 • Za každou správně zodpovězenou otázku vodnického kvízu bylo přiděleno 10 bodů.
 • Za odevzdání čtyřlístku v cíli bylo přiděleno 100 bodů.
 • Za otevření zámku ve Štole sv. Josefa bylo přiděleno 100 bodů.
Štítky: