Jak nejlépe číst grafický itinerář se speciálními instrukcemi

I přes všechny změny je grafický itinerář stále důležitou součástí jednotlivých akcí. Především pro nováčky, ale i pro ty zkušenější, kteří si chtějí svoje povědomí osvěžit, jsem připravil tento návod.

Speciální instrukce je prvek, který byl do itinerářů přidán před dvěma roky. Znamená, že ne všechny důležité křižovatky jsou v grafickém itineráři zakresleny. Některé z nich jsou popsány pouze slovně ve speciálních instrukcích a jízda podle itineráře tak nabývá formu speciálního rébusu.

Pokud se nad tím vším správně zamyslíte, tak řešení není vůbec tak složité, jak by se mohlo na první pohled zdát. Stačí dodržovat následující postup:

  1. Pokud je na základě dopravních značek možné pokračovat jenom jedním směrem, jeďte samozřejmě tam (např. zákazy vjezdu, přikázané směry apod.). Žádná instrukce, ani grafická, ani speciální, vás nemůže navigovat tak, abyste porušovali dopravní předpisy.
  2. Pokud dojedete na křižovatku, podívejte se, jestli je zakreslena v grafickém itineráři a jestli souhlasí údaje o kilometrech. Pokud ano, řiďte se tímto políčkem grafického itineráře. Pokud nesouhlasí kilometry o více jak 100 — 200 metrů, nebo pokud nejsou kilometry uvedeny vůbec, nemusí to být ta správná křižovatka a radši pokračujte dalšími body.
  3. Podívejte se do speciálních instrukcí, jestli pro danou křižovatku nějaká z nich vyhovuje. Pokud ano, řiďte se pokynem speciální instrukce.
  4. Pokud žádnou speciální instrukci pro danou křižovatku nenajdete, vraťte se ke grafickému itineráři a k políčku bez údajů o kilometrech. Pokud jste přesvědčeni, že tvar políčka odpovídá skutečné křižovatce, řiďte se tímto políčkem.
  5. Pokud je v grafickém itineráři na řadě políčko s uvedenými kilometry, ale údaj nesedí o zhruba 200 — 300 metrů, podívejte se, jestli přibližně v této vzdálenosti neexistuje další křižovatka, která má uvedený tvar. Pokud ano, bude to pravděpodobně ta správná křižovatka, takže na ni dojeďte a zachovejte se podle itineráře. Pokud v uvedené vzdálenosti žádná taková křižovatka není, bude lepší předpokládat, že se jedná o nepřesnost měření, a zařídit se podle instrukcí tohoto políčka.
  6. Pokud nic z předchozího neplatí, musíte použít některé z dalších pravidel (v uvedeném pořadí).
  7. Pokud jedete po hlavní silnici, dále pokračujte také po hlavní, i kdyby zatáčela.
  8. Pokud se jedná o křižovatku zpevněné (asfaltové, betonové) cesty s nezpevněnou a vy přijíždíte po zpevněné, dále pokračujte také po zpevněné, i kdyby zatáčela.
  9. Pokud přijíždíte na křižovatku rovnocenných cest a není vyznačená hlavní silnice, pak pokračujte pokud možno co nejpřímějším směrem, tj. takovým, kdy co nejméně změníte směr jízdy ze všech možností.
  10. Pokud přijíždíte po cestě nižší úrovně na cestu vyšší úrovně, jste nejspíš špatně, protože taková situace by měla být popsána buď polčkem v grafickém itineráři (body 2, 4, 5) nebo speciální instrukcí (bod 3), nebo by podle dopravních značek měl být možný pouze jeden směr dalšího pokračování (bod 1). V takovém případě se vraťte na nejbližší křižovatku, o které jste stoprocentně přesvědčeni, že jste ji projeli správně, a od ní pokračujte znovu.

 

A to je všechno. Pomocí těchto bodů byste měli správně vyhodnotit každou křižovatku na cestě. Nutno podotknout, že tento postup platí pouze pro klasické grafické itineráře se speciálními instrukcemi (nebo i bez nich). Může se stát, že další postup bude zadán jiným způsobem, pak je samozřejmě nutné se řídit tam uvedenými instrukcemi.

Štítky: