Obecné instrukce

Pozorně si vždy přečtěte vše, co v roztržené obálce najdete. Můžete se setkat s těmito částmi:

INSTRUKCE PRO DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ

Toto čtěte obzvláště pozorně. V této části se dozvíte, co máte udělat na místě, kam jste dojeli, abyste se dozvěděli, kam pokračovat. Ve většině případů se bude jednat o způsob, jak zjistit (vypočítat) číslo obálky s dalšími instrukcemi.

NÁPOVĚDNÍ OBÁLKA

Zde se dozvíte číslo nápovědné obálky. Tuto obálku otevírejte jenom v případě, že nejste schopni rozluštit instrukce pro další pokračování. Otevření nápovědné obálky bude znamenat bodovou ztrátu. Na druhou stranu pokud opravdu nevíte, jak dál, zase příliš dlouho neváhejte. Je možné, že jedno malé postrčení z nápovědní obálky vás nasměruje ke spanilé jízdě. A nikdy nevíte, kolik nápovědních obálek roztrhli soupeři.

ITINERÁŘ

„Klasický“ grafický itinerář, pomocí něhož je popsána trasa, kam je potřeba se dostat. I když itinerář vypadá na první pohled stejně jako v minulých ročnících, přece jenom v něm jsou určité změny, které je dobré si uvědomit.

 1. Itinerář se skládá z očíslovaných políček. První políčko každého itineráře má číslo 1.
 2. Ve spodní části políčka může být (ale nemusí) kilometrový údaj. Tento údaj je počítán od místa startu itineráře.
 3. Políčko č. 1 nemusí být vždy startem itineráře. Pokud tomu tak je, bude mít uvedenu kilometráž 0,0. Může mít ale uvedenu jinou vzdálenost, pak je místo startu buď přímo uvedeno v textu obálky, anebo se nachází v místě ukončení předchozí etapy.
 4. Itinerář už neobsahuje značky pro cedule „Začátek obce“ a „Konec obce“.
 5. Itinerář neobsahuje instrukce pro každou křižovatku. Pokud dojedete na křižovatku, která není popsána v itineráři, postupujte podle následujících kroků:
  1. Podívejte se, jestli se na ni nevztahuje speciální instrukce (viz dále). Pokud ano, zachovejte se podle ní a pokračujte.
  2. Pokud přijíždíte na křižovatku po významnější komunikaci (pořadí dle významnosti: označená hlavní silnice, silnice, asfaltová cesta, nezpevněná polní cesta), pokračujte po ní dále, bez ohledu na směr.
  3. Pokud přijíždíte na křižovatku stejně významných komunikací, pokračujte dále co nejvíce přímo.
  4. Pokud přijíždíte po méně významné komunikaci na křižovatku s významnější komunikací (např. po vedlejší na křižovatku s hlavní), jste špatně! Křižovatka s významnější komunikací je VŽDY označena v itineráři nebo pomocí speciální instrukce!

SPECIÁLNÍ INSTRUKCE

Pro speciální instrukce platí následující pravidla:

 1. Každá speciální instrukce má svoje číslo ve tvaru SP1, SP2 atd. Číslování instrukcí se provádí v rámci celého rallye.
 2. Speciální instrukce nejsou zakresleny jako jednotlivá políčka, ale jako samostatný seznam. Přesto jsou nedílnou součástí itineráře. Vaším hlavním úkolem je v průběhu trasy rozpoznat místo, které je příslušnou speciální instrukcí popsáno, a správně se zachovat.
 3. Speciální instrukce se nemusí na trase vyskytovat ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeny v itineráři.
 4. Za normálních okolností platí každá speciální instrukce pouze na první případ výskytu popisované situace na trase. Jakmile ji jednou splníte, můžete si ji odškrtnout a dále s ní nepočítat.
 5. Výjimkou je, pokud se v textu speciální instrukce vyskytnou slova jako „každý“, „všechny“ apod. Taková instrukce pak platí na všechny výskyty popisované situace po celé trase itineráře.
 6. V každém okamžiku může být platná maximálně jedna speciální instrukce. Pokud nastane situace, ve které by byly splněny současně podmínky více speciálních instrukcí, je to špatně! Chyba bude v takovém případě s největší pravděpodobností na vaší straně, ale nelze vyloučit ani chybu v zadání. Proto pokud jste přesvědčeni, že u vás chyba není, neváhejte mě kontaktovat na organizátorském telefonním čísle.
 7. Za správně vyřešenou speciální instrukci nezískáváte žádné body. Speciální instrukce jsou součástí zadání trasy a bez jejich správného vyřešení se ztratíte.

Příklady

SP1. Za převráceným trabantem pokračujte vpravo.

SP2. Za každým převráceným trabantem pokračujte vlevo.

Instrukce SP1 říká, že jakmile po trase narazíte na převráceného trabanta, musíte na nejbližší následující křižovatce odbočit vpravo. Jakmile tak učiníte, můžete si tuto instrukci odškrtnout a už se jí dále nezabývat.

Naproti tomu instrukce SP2 říká, že pokaždé, když po trase narazíte na převráceného trabanta, musíte na nejbližší následující křižovatce odbočit vlevo. Takovou instrukci si nemůžete po splnění odškrtnout, ale musíte s ní počítat až do cíle itineráře.

PRŮJEZDNÍ KONTROLY

V průběhu trasy itineráře budete muset plnit také tzv. průjezdní kontroly. Příliš se neliší od původního způsobu použití, přesto drobné rozdíly najdeme:

 1. Každá průjezdní kontrola má svoje číslo ve tvaru PK1, PK2 atd. Číslování průjezdních kontrol se provádí v rámci celého rallye.
 2. Průjezdní kontroly nejsou v itineráři vyznačeny na příslušném políčku, ale jako samostatný seznam.
 3. Průjezdní kontroly se nemusí na trase vyskytovat ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeny v itineráři.
 4. V zadání průjezdní kontroly se může vyskytovat kilometrový údaj (počítáno od startu itineráře) anebo přímo číslo příslušného políčka. Takovou průjezdní kontrolu musíte splnit na uvedeném místě.
 5. Odpověď na příslušnou průjezdní kontrolu uvedete do vaší karty posádky. Za každou správně zodpovězenou průjezdní kontrolu získáte 30 bodů. Za nezodpovězenou nebo chybně zodpovězenou průjezdní kontrolu získáte 0 bodů.

ETAPOVÁ PRÉMIE

 1. Etapová prémie se plní po dojezdu do cíle konkrétní trasy (etapy), případně v jeho těsné blízkosti.
 2. Etapovou prémii splníte tak, že neprodleně odešlete SMS na organizátorské telefonní číslo 602 215 784. SMS musí obsahovat tyto údaje:
  1. Číslo obálky, na které je etapová prémie uvedena.
  2. Odpověď na zadanou otázku.
 3. Pokud odpověď na zadanou otázku nevíte, pošlete v SMS pouze číslo obálky.
 4. Za správnou odpověď na etapovou prémii získáte body. Jejich počet bude záviset na pořadí, ve kterém bude vaše SMS se správnou odpovědí doručena na organizátorský telefon:
  1. První a druhá SMS se správnou odpovědí: 50 bodů.
  2. Třetí až předposlední SMS se správnou odpovědí (závisí na skutečném počtu správných odpovědí): 30 bodů.
  3. Poslední SMS se správnou odpovědí (závisí na skutečném počtu správných odpovědí): 10 bodů.
 5. Za odeslanou nesprávnou odpověď získáte 0 bodů.
 6. O bodování etapových prémií rozhoduje pouze pořadí SMS se správnými odpověďmi. Takže pokud nejprve dorazí 2 SMS se špatnými odpověďmi a až jako třetí dorazí SMS se správnou odpovědí, získá tato posádka plných 50 bodů.
  Speciální případy:
  1. Pokud bude pouze jedna správná odpověď, získá posádka 50 bodů.
  2. Pokud budou pouze dvě správné odpovědi, získají obě posádky každá 50 bodů.
  3. Pokud budou pouze tři správné odpovědi, získají první dvě posádky každá 50 bodů a třetí posádka 30 bodů.
  4. Pokud budou pouze čtyři správné odpovědi, získají první dvě posádky každá 50 bodů, třetí posádka 30 bodů a čtvrtá 10 bodů.
 7. SMS odesílejte, prosím, pokud možno stále ze stejného telefonního čísla, které jste uvedli na startu závodu. Pokud to z nějakého důvodu není možné (porucha, vybitá baterka), napište do SMS i číslo posádky. Tyto SMS totiž slouží také jako přehled o tom, kde se která posádka nachází. Pokud tuto informaci nemáme, ztěžuje nám to organizaci (máme například strach, že bloudíte nebo že se vám něco stalo).
Štítky: