Statistika nuda je...

Statistika nuda je, má však cenné údaje. V tomto případě možná nikoliv cenné, ale zajímavé. Může nám například dát informaci o tom, jak byly jednotlivé úlohy obtížné, s čím měly posádky problémy a s čím naopak nikoliv.

Jak jsem hodnotil

Nejprve jsem si celý závod rozdělil na úlohy. Úlohou rozumím cokoliv, co posádky musely vyřešit. Může to být itinerář nebo úkol na stanovišti.

Pro každou úlohu jsem pak vyplnil následující tabulku:

Min Max Medián Přesun Nápovědy Posádky Skóre Pořadí
               

Podle toho, jak úloha trvala jednotlivým posádkám, jsem určil tři hodnoty: minimální dobu trvání, maximální dobu trvání a tzv. medián, tj. střední hodnotu. Vše je uvedeno v minutách. Medián je důležitou hodnotou. Zatímco minimum a maximum může zachycovat extrémní výkyvy, medián poskytuje informaci o tom, jak dlouho trvala úloha průměrné posádce. Jedná se o přesnější informaci než obyčejný aritmetický průměr.

Další hodnotou, kterou u úlohy uvádím, je standardní doba přesunu. Pokud byl součástí úlohy nějaký přesun, ať již autem (itinerář) nebo pěšky, případně kombinace obojího, uvádím v minutách standardizovanou dobu tohoto přesunu podle mapy.cz.

V kolonce Nápovědy je počet nápověd, které si k vyřešení úlohy vzaly všechny posádky dohromady.

V kolonce Posádky je pak počet posádek, které se do statistiky započítávají. Většinou jsou to posádky, které úlohu vyřešily.

Klíčovou hodnotou je skóre, podle kterého pak určuji obtížnost úlohy. Skóre počítám podle těchto pravidel:

  • Od hodnoty mediánu odečtu čas přesunu.
  • K výsledku připočtu počet nápověd vynásobený 10 (každá nápověda prodlužuje dobu řešení o 10 minut) a vydělený počtem posádek.

Hodnota skóre tak ukazuje střední dobu řešení příslušné úlohy v minutách jednou posádkou se započtením vlivu nápověd.

V kolonce Pořadí je pak pořadí úlohy podle obtížnosti (skóre). Nejtěžší úloha (ta, kterou posádka řešila nejdelší dobu) má pořadí 1, nejlehčí úloha má pořadí 24.

1. Naladění rádia

Min

Max

Medián

Přesun

Nápovědy

Posádky

Skóre

Pořadí

8,37

29,72

19,57

0,00

6

16

23,32

7.

Úvodní úlohou bylo naladit rádio na frekvenci 108,0 FM. Této úlohy se samozřejmě zúčastnilo všech 16 posádek. Zdálo by se, že se bude jednat o jednoduchou úlohu, ale opak byl pravdou. Signál nebyl z nejsilnějších, takže najít vhodné místo pro příjem nebylo jednoduché. Nakonec na tuto úlohu padlo 6 nápověd, ve kterých byl textový přepis vysílání. Délka vysílací smyčky byla 1 minuta 18 sekund, přesto úloha získala skóre 23,32 minut a stala se tak sedmou nejtěžší úlohou.

2. Přejezd ze startu do Prokopského údolí

Min

Max

Medián

Přesun

Nápovědy

Posádky

Skóre

Pořadí

19,08

92,28

33,17

10,00

10

16

29,42

4.

Naladit rádio a přijmout zprávu však nebylo vše. Ještě bylo nutné se podle instrukcí ve zprávě přenést na správné místo. To se ukázalo jako těžší oříšek, tak trochu to souviselo i s předchozím bodem — některým se nepodařilo kvalitně přijmout zprávu a proto museli použít nápovědy. Těch nápověd bylo celkem 10, což vyneslo úloze čtvrté místo co do obtížnosti.

3. Jezerní královna

Min

Max

Medián

Přesun

Nápovědy

Posádky

Skóre

Pořadí

4,05

19,87

8,55

5,00

0

16

3,55

17.

Úkol u Jezerní královny byl spíše zahřívací a jeho hlavním smyslem bylo přivést posádky v noci ke zdejšímu jezírku. Podle toho to taky dopadlo, ačkoliv se našly ještě jednodušší úlohy.

4. Přejezd z Prokopského údolí k Pacoldově vápence

Min

Max

Medián

Přesun

Nápovědy

Posádky

Skóre

Pořadí

20,90

79,75

30,59

22,00

4

16

11,09

9.

Z Prokopského údolí posádky pokračovaly poprvé podle grafického itineráře. Jak se ukázalo, neobsahoval žádné velké záludnosti, takže se umístil na 9. místě obtížnosti. Jednalo se prakticky o druhý nejjednodušší grafický itinerář dnešního závodu.

5. Pacoldova vápenka

Min

Max

Medián

Přesun

Nápovědy

Posádky

Skóre

Pořadí

1,72

7,18

2,57

0,00

0

16

2,57

20.

Tady šlo opravdu pouze o to ukázat posádkám technickou zajímavost, úloha byla triviální, snad jedině tma mohla přidělat trochu starostí. 20. místo obtížnosti je zasloužené. Taky je vidět, že nikdo nepoužil nápovědu.

6. Přejezd od Pacoldovy vápenky do Jenče

Min

Max

Medián

Přesun

Nápovědy

Posádky

Skóre

Pořadí

30,10

138,52

42,88

21,00

7

16

26,26

5.

Druhý grafický itinerář už přinesl trochu více starostí a donutil posádky vzít si celkem 7 nápověd. Zajímavě působí maximální doba trvání 138,52 minuty, což jsou 2 hodiny a 18,5 minuty, přičemž trasa podle mapy.cz by měla trvat 21 minut. Kde se celou dobu toulali? 5. místo podle obtížnosti.

7. Zpřeházená pověst

Min

Max

Medián

Přesun

Nápovědy

Posádky

Skóre

Pořadí

9,92

69,42

26,26

0,00

9

16

31,89

2.

2. místo podle obtížnosti. Běžná doba řešení této úlohy se pohybovala kolem 26 minut, přičemž nejdéle zde strávila jedna posádka 69 a půl minuty. Zároveň bylo použito 9 nápověd, takže celkové skóre se vyšplhalo na 31,89.

8. Přejezd z Jenče do Lysolají

Min

Max

Medián

Přesun

Nápovědy

Posádky

Skóre

Pořadí

28,12

52,15

38,23

28,00

5

16

13,36

8.

Třetí grafický itinerář byl opět z těch, které nečinily větší problémy. Přesto posádky potřebovaly 5 nápověd k jeho zdolání. Nakonec se ale zařadil na 8. místo obtížnosti.

9. Kvíz Lysolaje

Min

Max

Medián

Přesun

Nápovědy

Posádky

Skóre

Pořadí

1,35

17,37

2,48

0,00

4

16

4,98

16.

Podle čeho dostaly Lysolaje svůj název? Opět spíše bonbónek než nějaká zákeřnost. Přesto se použily 4 nápovědy, v tomto případě se jednalo spíše o nesprávné odpovědi na otázku.

10. Studánka

Min

Max

Medián

Přesun

Nápovědy

Posádky

Skóre

Pořadí

1,23

10,30

4,71

4,00

0

16

0,71

22.

Spíš než o úlohu se jednalo o průjezdní kontrolu (zde spíše průchozí), s jakými jsme se setkávali v minulých ročnících. Skóre 0,71 sice vypadá nízce, ale přesto se nejednalo o nejjednodušší úlohu. Našly se ještě dvě jednodušší.

11. Housle

Min

Max

Medián

Přesun

Nápovědy

Posádky

Skóre

Pořadí

7,25

26,43

14,60

16,00

0

16

‑1,40

24.

A máme tu nejjednodušší úlohu. Spočívala v tom dojít na konec Houslí, tam najít náhrobek s otázkou a na tu správně odpovědět. Kdo je autorem knihy „Dobře utajené housle“? Je vidět, že všichni buď znali, nebo vygůglili správnou odpověď. Záporné skóre je nejspíš způsobeno tím, že doba 16 minut na přesun podle mapy.cz je poněkud nadhodnocená, střední doba závodníků činila 14,5 minuty. To vzhledem k nepoužité nápovědě udělalo z úkolu ten nejjednodušší z celého závodu. Tady ale šlo spíš o atmosféru.

12. Cesta z Houslí

Min

Max

Medián

Přesun

Nápovědy

Posádky

Skóre

Pořadí

6,93

16,98

11,81

12,00

0

16

‑0,19

23.

Asi není žádným překvapením, že cesta z Houslí představuje druhou nejjednodušší úlohu a druhou se záporným skóre. Určit údaje z cedulí naučné stezky nikomu nečinilo žádné problémy. Nejrychlejší posádka to celé dokonce zvládla za necelých sedm minut! Nejpomalejší to pak trvalo o deset minut déle. Návštěva Houslí měla jiný smysl, než zamotat s pořadím.

13. Král oceánů nebo Vládce moří

Min

Max

Medián

Přesun

Nápovědy

Posádky

Skóre

Pořadí

4,05

36,67

10,83

4,00

0*

16

6,83

15.

Přečíst název sochy z přiložené tabulky mělo být opět triviálním úkolem. Mělo být. Jenže, jak se ukázalo, cedulka se nekonala, někdo ji odstranil. Tím se úloha stala neplánovaně záludnou. Na internetu šlo najít název v trochu jiné podobě, než byla na cedulce. Nakonec jsem se rozhodl trestné body za nápovědu u této otázky vůbec nepočítat, ačkoliv to při 5P byla jediná možnost, jak získat správnou odpověď. Pro ITZ SPECIÁL jsem již vyhodnocení upravil tak, že byly akceptovány obě varianty.

Při hodnocení závodu jednou posádkou byla nadhozena připomínka, proč jsem při zjištění ztráty cedulky nedal do zadání hledat něco jiného, ale nechal jsem posádky gůglit. Hlavní důvod byl ten, že socha housenkovitého mysteriózního tvora mi do tématu závodu zapadala více než vedlejší sochy. Navíc kačeři jsou zvyklí gůglit a trocha gůglení nikoho nezabije, jak bych mohl parafrázovat sloku z jedné známé písně Jiřího Suchého.

Za maximální hodnotu 36,67 může v tomto případě první nešťastná posádka, která na místo dorazila a která se snažila cedulku marně najít.

14. Lesní studánka a přejezd z Lysolají do Libčic nad Vltavou

Min

Max

Medián

Přesun

Nápovědy

Posádky

Skóre

Pořadí

32,73

118,67

61,18

31,00

24

16

45,18

1.

Z klidných vod rovnýma nohama do nejtěžší části závodu. Ze začátku to tak nevypadá, poskládat verše klasické básničky od J. V. Sládka do správného pořadí se zdá jednoduché. Pak se ale ukáže, že tohle byla jenom špička ledovce a záludnost celé úlohy, ke které patří i přeházený itinerář s několika chytáky, se pomalu vynořuje. Nakonec je na úlohu spotřebován rekordní počet 24 nápověd a nejdéle se s ní jedna posádka potýkala téměř dvě hodiny a medián je těsně nad jednou hodinou. Připočtěme si k tomu čas něco po půlnoci a máme vítěze v pořadí obtížnosti.

15. Duchové a hroby

Min

Max

Medián

Přesun

Nápovědy

Posádky

Skóre

Pořadí

4,55

38,02

8,73

0,00

1

16

9,36

11.

Celkem jednoduchá logická úloha typu zebra na parkovišti obklopeném z jedné strany hřbitovem a z druhé policejní stanici. Pro zpestření je úloha formulována jako hledání hrobů pro duchy. V prvním termínu to bohužel někteří pochopili doslova a vydali se na hřbitov (to se proboha hřbitovy na noc nezamykají?) hledat skutečné náhrobky. Pro druhý termín je již zadání upraveno tak, aby tam nikoho nenapadlo lézt. Celou dobu jsem také přemýšlel, jak se zachová noční služba na policejní stanici, až tam začnou v polovině noci auta přijíždět a odjíždět. Ale v prvním termínu mi nikdo nic nehlásil a ve druhém se jednalo o ojedinělý případ, přičemž se ukázalo, že i policisté jsou jenom lidé a správně celou situaci vyhodnotili jako nehodnou jejich dalšího zájmu. Úloha se tak s jednou použitou nápovědou zařadila ke konci první poloviny podle obtížnosti.

16. Přejezd z Libčic nad Vltavou do Máslovic

Min

Max

Medián

Přesun

Nápovědy

Posádky

Skóre

Pořadí

27,78

73,75

35,11

26,00

3

16

10,99

10.

Na této etapě byl snad jediný drobný háček, kdy v Kralupech nad Vltavou bylo nutné hned za návratem na hlavní silnici z ní zase odbočit doprava do nenápadné uličky, která fungovala jako bypass kruhového objezdu. Kdo tak neučinil, toho kruhový objezd vynesl na špatnou stranu. Většina posádek se s tím ale popasovala více než dobře.

17. Máslovická kaplička

Min

Max

Medián

Přesun

Nápovědy

Posádky

Skóre

Pořadí

1,80

7,03

3,25

0,00

0

16

3,25

18.

Máslovické Muzeum másla bylo v tuto dobu očekávaně zavřené, tak aspoň najít kapličku, která není patrná na první pohled. Ale tady se nikdo moc nezapotil, nejhůře za 7 minut to měl zmáknuté každý. No stress.

18. Přejezd z Máslovic do Bohnic. Hoštice

Min

Max

Medián

Přesun

Nápovědy

Posádky

Skóre

Pořadí

23,57

103,52

46,83

26,00

14

15

30,16

3.

Stačilo použít jednu malou Trošku záludnost ve speciální instrukci a tato etapa se hned vyhoupla na třetí místo v pořadí obtížnosti, v počtu celkem použitých nápověd dokonce na místo druhé. Taky už se začal projevovat fakt, že se blížil konec trasy a časového limitu, takže tuto etapu už stihlo absolvovat pouze 15 z původních 16 posádek.

19. Pěšky za démonem a démonův úkol

Min

Max

Medián

Přesun

Nápovědy

Posádky

Skóre

Pořadí

12,57

25,95

18,25

13,00

5*

13

9,10

12.

Starý bohnický hřbitov je prý druhým nejděsivějším místem České republiky. Proč ne, každý ať si věří, čemu chce. My jsme sem umístili další fyzický úkol s „živou obsluhou“. Protože absolvování úkolu bylo nepovinné, do kolonky Nápověda jsem tentokrát uvedl počet posádek, které úkol neplnily. Většinou k tomu došlo z časových důvodů, na samotném úkolu nebylo nic těžkého.

20. Bludičky a Skytalé

Min

Max

Medián

Přesun

Nápovědy

Posádky

Skóre

Pořadí

11,85

26,20

16,49

16,00

8

12

7,16

14.

Bludičky, neboli cesta určená odrazkami, jsou kačerům vesměs známé, nekačeři s nimi asi moc zkušeností nemají. Přesto cesta posádkám nečinila větší problém, byla na ni použita jenom jedna nápověda (kupodivu to byli kačeři, ale nejspíš tam hrál roli čas). Zbytek nápověd se vztahoval na řešení šifry, která na posádky čekala na konci bludičkové cesty. I tak celá úloha skončila na začátku druhé poloviny pořadí obtížnosti.

21. Pěšky za kostlivcem

Min

Max

Medián

Přesun

Nápovědy

Posádky

Skóre

Pořadí

8,65

17,18

10,85

8,00

0

11

2,85

19.

Tato část neměla jiný než přesouvací účel, takže se ani žádné komplikace nečekaly a její skóre je určené pouze rychlostí chůze.

22. Vesnice přízraků

Min

Max

Medián

Přesun

Nápovědy

Posádky

Skóre

Pořadí

6,73

26,98

11,58

5,00

1

10

7,58

13.

„Zlatý hřebíček“ celého závodu. Vzhledem k času se sem už nepodívaly všechny posádky, ale i tak. V noci má to místo trochu tajemnou atmosféru a o to vlastně celou tuto noc šlo. Vlastní úkol nebyl těžký a zařadil se do poloviny žebříčku obtížnosti.

23. Návrat k autu a cíl

Min

Max

Medián

Přesun

Nápovědy

Posádky

Skóre

Pořadí

14,43

22,02

19,22

18,00

0

10

1,22

21.

Tato etapa měla již jediný záměr — dokončit pěší okruh a dovést posádky zpět k automobilům a ukončit celý závod.

24. Globální heslo z indicií

Min

Max

Medián

Přesun

Nápovědy

Posádky

Skóre

Pořadí

9,73

67,55

14,28

0,00

9

9

24,28

6.

Vlastně tu čekal ještě jeden úkol. Přetavit tříciferná čísla získaná v průběhu závodu ve slova a z nich pak uhodnout globální heslo. Úloha byla inspirovaná Pevností Boyard. Kromě těchto indicií si pak mohly posádky napsat ještě až o čtyři další, tentokrát už za 10 TB jako v případě nápověd. Na vyřešení úlohy bylo spotřebováno nakonec 9 dalších nápověd a heslo úspěšně odhalilo 9 posádek.

A ještě pár statistických údajů na konec

Nejdéle trvalo jedné posádce absolvovat itinerář přejezdu z Pacoldovy vápenky do Jenče, a to celých 138,52 minut. Vzhledem k tomu, že standardizovaná doba cesty podle mapy.cz je 21 minut, zbývá 118 minut na řešení itineráře.

Nejkratším automobilovým přejezdem byla úvodní etapa od startu do Prokopského údolí. Ta zabrala nejrychlejší posádce 19,08 minuty. Při 10 minutách standardizované doby cesty to dělá 9 minut na vyluštění instrukcí.

Nejkratší grafický itinerář byl přejezd z Prokopského údolí k Pacoldově vápence. Nejrychlejší posádka to zvládla za 20,90 minut, což bylo cca o minutu rychleji, než je standardizovaná doba podle mapy.cz.

Nejdéle řešenou „logickou“ úlohou bez přesunu byla zpřeházená pověst v Jenči. Nejvíc na ní jedna posádka strávila 69,42 minut.

Nejvíce nápověd (24) si vyžádal itinerář přejezdu z Lysolají do Libčic nad Vltavou a jemu předcházející přeházená básnička. Na druhém místě v této statistice kupodivu skončil přejezd z Máslovic do Bohnic se 14 nápovědami.

Celkem všechny posádky dohromady použily 110 z celkového počtu 864 nápověd k dispozici, což činí 12,7% a průměrně 6,875 nápovědy na jednu posádku. 3 posádky nepotřebovaly ani jednu nápovědu, nejvíce nápověd od jedné posádky činí 21, mediánem je pak 6 nápověd.

Štítky: