Výsledky

5P ročník 2014 je za námi. V následující tabulce vidíte výsledky jednotlivých posádek. Vysvětlivky jsou uvedeny dole v článku.

Posádka PK Ďábelská mat. Hrátky s čertem Andělský kvíz Etapové pr. Kostka Penal. Obálky Celkem Pořadí Úspěšnost
1 Kaplan Vl. 690 100 0 90 120 50 0 300 1.350 7. 71%
2 Švarz R. 810 100 0 90 150 50 -30 220 1.390 6. 73%
3 Veselý D. 450 0 0 90 20 50 -430 150 330 11. 17%
4 Řádková H. 810 100 0 40 50 50 0 190 1.240 9. 65%
5 Bayer R. G. 870 100 100 100 230 50 -90 190 1.550 4. 82%
6 Kenický M. 660 100 100 100 120 100 -30 170 1.320 8. 69%
7 Holub P. ml. 900 100 100 90 300 100 0 300 1.890 1. 99%
8 Kaplan M. 870 100 0 90 220 50 0 300 1.630 2. 86%
9 Kenický P. 720 0 100 90 130 51 -30 170 1.231 10. 65%
10 Vaňková M. 690 100 0 90 160 100 0 300 1.440 5. 76%
11 Holub P. 870 100 0 100 180 50 0 270 1.570 3. 83%
Úspěšnost úlohy 84% 82% 36% 88% 80% 64% --- 78% 76%    
Max. body: 900 100 100 100 300 100 0 300 1.900    

Vysvětlivky k sloupcům:

 • PK - uvádí se počet bodů, které posádky získaly za průjezdní kontroly. Za každou správně zodpovězenou PK to bylo 30 bodů.
 • Ďábelská mat. - uvádí se počet bodů za kvíz „Ďábelská matematika“. Posádky mohly získat 100 bodů za správnou odpověď.
 • Hrátky s čertem - aneb sudoku. Za jeho správné vyluštění posádky získaly 100 bodů.
 • Andělský kvíz - za každou správnou odpověď posádky získaly 10 bodů.
 • Etapové prémie - uvádí se počet bodů za etapové prémie. Posádky mohly získat 50, 30 nebo 10 bodů podle pořadí doručení správné odpovědi, případně 0 bodů za nedoručení nebo doručení špatné odpovědi.
 • Kostka - body za složení kostky. Za složení do limitu 5 minut posádky získaly 100 bodů, za složení po tomto limitu bodů 50. Za nesložení bylo 0 bodů.
 • Penal. - aneb penalizace. Zde se uvádějí (záporné) body, které byly některým posádkám uděleny především za telefonické nápovědy. Za jednu běžnou nápovědu bylo udělováno -30 bodů (ekvivalent roztržení jedné nápovědné obálky). Za nápovědu cíle itineráře bylo udělováno -100 bodů.
 • Obálky - uvádí se počet bodů za obálky. Za v cíli odevzdanou správně neroztrženou obálku získaly posádky 30 bodů. Za neroztrženou obálku, která roztržená být měla (klíčová obálka), bylo uděleno -50 bodů. Za roztrženou falešnou obálku, která roztržená býti neměla za žádných okolností, bylo uděleno -50 bodů. Neodevzdané obálky se počítaly jako roztržené.
 • Celkem - součet bodů posádky za jednotlivé úlohy.
 • Pořadí - to je asi jasné.
 • Úspěšnost (posádky) - procentuální vyjádření úspěšnosti posádky. Jedná se o podíl získaných bodů ku maximálnímu možnému počtu bodů, které bylo možné získat, což letos bylo 1.900.

 

V každém sloupci je navíc zeleně podbarven nejvyšší počet dosažených bodů a červeně nejnižší.

Vysvětlivky k řádkům

 • Max. body - počet bodů, které mohla maximálně získat jedna posádka za příslušnou úlohu.
 • Úspěsnost úlohy - procentuální vyjádření úspěšnosti konkrétní úlohy. Jedná se o podíl bodů získaných všemi posádkami z této úlohy ku maximálnímu možnému počtu bodů, které bylo možné za tuto úlohu získat. U většiny úloh se jednalo o jedenáctinásobek údaje z řádku „Max. body“. V případě etapových prémií to však neplatí - 300 bodů mohly získat maximálně 2 posádky, takže výpočet maximálního počtu bodů pro výpočet úspěšnosti se zde počítal jako (2 x 50 + 8 x 30 + 1 x 10) x 6 = 2100 (x 6 tam je, protože bylo 6 etapových prémií). Ve sloupci „Penalizace“ se úspěšnost neuvádí, protože to považuji za nesmysl.
  Zeleně je podbarvena úloha s nejvyšší úspěšností, červeně s nejnižší. Nejúspěšnější úlohou je Andělský kvíz s 88 % a nejméně úspěšnou se stalo sudoku Hrátky s čertem s 36 %. I přes 64 % se dá za úspěšné považovat i skládání kostky, protože ji složili všichni, jenom 8 posádek překročilo limit 5 minut pro udělení 100 bodů, což mělo vliv na výsledná procenta.

 

Nakonec jsem obdobným postupem vypočítal celkovou úspěšnost závodu, která činila 76 %.

Štítky: