Výsledky a jedna spekulace

Sloupce:

 • Hlavní úkol — počet trestných bodů za nesplněný hlavní úkol.
 • Celkem – Časy — časy jednotlivých činností (viz řádky):
  • Odhad — odhadovaný čas do pozice, ve které posádka ukončila závod. Počítáno z údajů získaných při testu.
  • Časový rozdíl — o kolik času to trvalo posádce déle, než byl odhad.
  • TB (plus symbol s čtvrtkruhem) — počet trestných bodů v časovkách (což odpovídá počtu strávených minut).
 • Celkem – Chybějící klíčový kód — řádky:
  • Počet — počet chybějících klíčových kódů z celkového počtu 25.
  • TB — počet trestných bodů za chybějící klíčové kódy.
 • Celkem – Nápověda za 10 TB — řádky:
  • Počet — počet nápověd za 10 TB.
  • TB — počet trestných bodů.
 • Celkem – Nápověda za 100 TB — řádky:
  • Počet — počet nápověd za 100 TB.
  • TB — počet trestných bodů.
 • Celkem – Chybný kód nápovědy — řádky:
  • Počet — počet odeslaných chybných kódů.
  • TB — počet trestných bodů.
 • Globální úkol – Správně — řádky:
  • Počet — počet správně určených fotografií.
  • TB — počet trestných bodů (v tomto případě se znaménkem mínus).
 • Globální úkol – Chybně — řádky:
  • Počet — počet nesprávně určených fotografií.
  • TB — počet trestných bodů. V této hodnotě jsou připočítány i trestné body za neuvedené správné fotografie.
 • Součet — řádky:
  • TB — celkový počet trestných bodů.
  • Údaj se šipkou — počet bodů, které dělily tuto posádku od lepšího umístění.
 • Pořadí — pořadí posádky.

 

Řádek Průměr časového rozdílu ukazuje průměrný časový rozdíl v minutách ze všech šesti posádek, které závod dokončily. Znamená to, že průměrně se každá posádka zdržela oproti testovacímu průjezdu o 151 minut, neboli o 2,5 hodiny.

Spekulace na závěr

Na závěr si při pohledu na výsledky neodpustím jednu spekulaci. Rozdíl mezi 1. a 2. místem, tj. mezi posádkou č. 7 a 1, činil 160 trestných bodů. Zatímco posádka č. 7 absolvovala celou trasu závodu, posádce č. 1 chyběly do konce tři instrukce. Kvůli tomu nabrala 250 trestných bodů (150 za ty tři chybějící instrukce a 100 za neodeslání kódu hlavního úkolu). Kdyby také dorazila do cíle, tyto trestné body by neobdržela a měla by tedy nad posádkou č. 7 náskok 90 bodů. Ještě by ji však čekala poslední časovka, které se takto vyhnula. Nejmenší počet trestných bodů za tuto časovku byl 36,9 a největší 51,1. Protože by náskok posádky byl 90 bodů, což odpovídá 90 minutám, dá se velmi důvodně předpokládat, že kdyby se posádka č. 1 „nekochala“ krásou parku v Kobylisích, s největší pravděpodobností by celý závod vyhrála.

Štítky: