Správné odpovědi

Článek obsahuje správné odpovědi a případné vysvětlení k těmto úlohám: A. Průjezdní kontroly — B. Tangram — C. Kvíz: Vodnický — D. Etapové prémie — E. Obálky.

Štítky: 

Tok obálek

Pro zajímavost vám všem nabízím možnost podívat se na diagram „toku obálek“ letošního ročníku. Jsou zde vyznačeny vazby mezi jednotlivými obálkami.

Štítky: